Edit history of Saikyou Saiaku no Mahou Shoujo ~Ecchi mo Mahou mo Bakuhatsu yo!~

Show automated editsHide automated edits

Exclude edits of releasesInclude edits of releases

Rev.DateUserPage
v15298.52018-06-09 at 17:52darkness-weaverSaikyou Saiaku no Mahou Shoujo ~Ecchi mo Mahou mo Bakuhatsu yo!~cv, staff link
v15298.42015-12-31 at 22:33slv76Saikyou Saiaku no Mahou Shoujo ~Ecchi mo Mahou mo Bakuhatsu yo!~length
v15298.32014-06-13 at 15:07warfokiSaikyou Saiaku no Mahou Shoujo ~Ecchi mo Mahou mo Bakuhatsu yo!~typo fix
v15298.22014-06-13 at 15:07warfokiSaikyou Saiaku no Mahou Shoujo ~Ecchi mo Mahou mo Bakuhatsu yo!~dlsite gibberish
v15298.12014-05-23 at 05:27ds1150Saikyou Saiaku no Mahou Shoujo ~Ecchi mo Mahou mo Bakuhatsu yo!~new